"Thank You Medpet" from National Loft South

"Dankie Medpet", Nasionale Hok Suid


We wanted to share this letter which we received from Faunty and Janene Gillmer of the National Loft South...


Original (Afrikaans) letter...

NASIONALE HOK SUID

Dit is n eer en n voorreg om Medpet betrokke te h by die Nasionale Hok Suid vir die laaste 11 jaar.

Ons hok se medikasie sowel as entstof word deur Medpet geborg en hulle medikasie kan baie hoog aanbeveel word om duiwe te behandel teen Kanker, Koksidiose, Malaria en Asemhaling soos Mikoplasmose en Ornitose.

Die reeks van vitamiene en elektroliedes wat deur hulle beskikbaar gestel word, het die vermo om duiwe vinnig te laat herstel na strawwe oefening en stress en ook om te help om duiwe in top konsisie te kry en daar te hou.

Nobivac is seker di mees populre geregistreerde Paramyxo entstof in Suid -Afrika en kan vir di doel hoog aanbeveel word.

Baie dankie Medpet vir die positiewe bydrae wat u lewer tot die Nasionale Hok Suid asook teenoor die duiwesport as n geheel in Suid-Afrika nie net ons nie, maar ek glo al die ander duiweboere in die land, waardeer u betrokkenheid wat u tot hierdie mooi sport bydra.


Sport groete

Faunty en Janene


Translation...

NATIONAL LOFT SOUTH

It has been an honour and privilege to have had Medpet involved in the National Loft South for the past 11 years.

The medication of our loft as well as the vaccine is sponsored by Medpet and their medication can be highly recommended to treat pigeons against Cancer, Coccdiosis, Malaria and Respiratory diseases like Mycoplasmosis and Ornithosis.

The range of vitamins and electrolytes that they have available, have the ability to let pigeons recuperate quickly after strenuous exercise and stress and also to get, and keep, pigeons in top condition.

Nobivac is surely the most popular registered Paramyxo virus in South Africa and can be highly recommended.

Thank you very much for your positive contribution towards the National Loft South as well as towards the pigeon sport as a whole in South Africa not only us, but I believe all the other pigeon fanciers in the country, appreciate your involvement towards this lovely sport.

 

 
<<< BACK