The MEDPET INTER PROVINCIAL RACE from PORT NOLLOTH
 on 2 September 2009


The Medpet Inter Provincial is a new race that was started with the assistance of Medpet via a sponsorship.   
Henri Stiglingh explains it further below…

Vir Afrikaans, klik hier

All pigeon fanciers from the Southern Cape are invited to take part in this unique pigeon race that is being organized by the Jeffreys Bay Pigeon Racing Club.  The race is kindly being sponsored by MEDPET for an amount of R10,000 as well as 20 hampers to the value of R1,600 each, to be used as prizes.

Different regions will compete against each other and the prize money is also being paid out in regional context.  Prize money will be calculated according to the number of pigeons entered in the region.  The regions are as follows:

 1. Free State

 2. Border Coastal Region

 3. Eastern Province Pigeon Union  - Port Elizabeth and bordering unions, i.e. Despatch and Uitenhage.

 4. Southern Cape


Arrangements for the Pigeon Race:

 1. Entrance is R100 per pigeon.

 2. Basketing will take place on 3 September 2009.

 3. Pigeons from the Southern Cape will be picked up in Knysna.


Prize money:

 1. 80% of all entrance money will be paid out as prize money in regional context.

 2. 10% will be paid out to the overall winners.  The first three places will be paid out.

 3. 10% will be used for administration costs, like transport etc.

 4. 10 places will be paid out per region.


The coordinator in the Southern Cape is Harm Venter and entrance forms and all other information is available from him on 083 268 6614 and also Henri Stiglingh on tel. 082 800 1412.

All entrants close on 30 August 2009 and payments must also be made to the local organizer on that day.

Liberation will take place on 5 September, half an hour before sunrise.

This is a really unique opportunity and we are of the opinion that the Southern Cape should perform very well from this racing spot because of our geographical location and especially with a slight North West wind, we should do especially well.

Please support this effort ... who knows, maybe you will put a few Rand in your pocket.

 

AFRIKAANS VERSION...

Alle duiweboere in die Suid Kaap word uitgenooi om deel te neem aan hierdie wedvlug wat gereël word deur die Jeffreysbaaise Posduifklub.  Die wedvlug word goedgunstiglik geborg deur MEDPET vir ‘n bedrag van R10,000 asook 20 hampers ter waarde van R1600,00 elk wat alles aangewend gaan word vir prysgeld.

Daar word meegeding in verskillende streke en prysgeld word dan ook in streekverband uitbetaal.  Prysgeld word bereken volgens die hoeveelheid duiwe wat daar in die streek ingeskryf word.  Die streke is as volg:

 1. Vrystaat

 2. Grens Kusstreek

 3. OPPU Port Elizabeth en aangrensende unies bv Despatch en Uitenhage.

 4. Suid Kaap


Reëlings rondom die wedvlug:

 1. Inskrywingsgeld beloop R100,00 per duif.

 2. Inkorwing vind plaas op die 3de September 2009

 3. Suid Kaap duiwe sal opgelaai word in Knysna.


Prysgelde:

 1. 80% van alle inskrywingsgelde word uitbetaal aan prysgeld in streekverband.

 2. 10% word uitbetaal aan die algehele wenners.  Eerste drie plekke word uitbetaal.

 3. 10% gaan vir administrasiekoste bv. Vervoer ens.

 4. 10 plekke per streek sal uitbetaal word.


Die koördineerder in die Suid Kaap is Harm Venter en inskrywingsvorms en alle verdere inligting is by hom beskikbaar by tel 0832686614 of by Henri Stiglingh tel 0828001412.

Alle inskrywings sluit op 30Augustus 2009 en betalings moet ook hierdie dag gedoen word aan die plaaslike organiseerder.

Loslating vind plaas op 5 September, half uur na sonop.

Hierdie is werklik ‘n unieke geleentheid en ons is van mening dat die Suid Kaap vanaf hierdie wedvlugpunt baie goeie prestasies behoort te lewer a.g.v. ons geografiese ligging en veral met ‘n effense Noord Weste wind kan ons goed presteer.

Ondersteun hierdie poging en wie weet miskien steek u ‘n paar rand in die sak.

 

 
<<< BACK